Gebedspunten (week 20)

Gebedspunten (week 20)

We kunnen op verschillende wijzen bidden tijdens het gebed:

  • Lofprijzen: Loof God voor Zijn liefde, het wonderlijke van de schepping.
  • Danken: Dank voor je zegeningen.
  • Luisteren: neem een paar minuten stilte om te luisteren of God je wat te zeggen heeft.
  • Voorbede: bidden voor anderen en voor jezelf.

Het is geweldig dat we zelf met God kunnen communiceren, we moeten ons daar bewust van zijn!

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow