Gebedspunten (week 33)

Gebedspunten (week 33)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de jongeren opdat ze het juiste pad kiezen in deze wereld.
  • prijs God voor de mooie schepping, zoals de zonnebloem die met de zon meedraait.
  • de mensen die geen steun meer ervaren van anderen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow