Gebedspunten (week 34)

Gebedspunten (week 34)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de mensen die God niet kennen of het contact verliezen.
  • dank voor de werkgelegenheid in Israël en dat de werkloosheid nog nooit zo laag was nu.
  • de schepping, opdat wij deze goed beheren.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow