Gebedspunten (week 36)

Gebedspunten (week 36)

Wilt u komende week bidden voor:

  • dank God voor de vrijheid om Zijn woord te mogen ontvangen.
  • een verlangen in onze harten om naar de kerk te gaan.
  • een zegen over het werk van de voorgangers opdat ze vrijmoedig en geïnspireerd blijven.
  • de kerkraad, opdat ze de gemeente tot zegen kan zijn.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow