Liturgische bloemstukken Pasen 2022

Liturgische bloemstukken Pasen 2022

Palmzondag

Palmzondag staat meestal de intocht in Jeruzalem centraal. Er komt steeds meer groen in de schikking tussen de takken, buxus groen tussen de takken, wat ook met Palmpasen gebruikt wordt als verwijzing naar de intocht in Jeruzalem.

Het kruis beeldt uit, de opmaat naar Goede Vrijdag, dat Jezus al zijn zonden voor ons gaf. Voor de schikking zijn vier gerbera’s gezet als verwijzing naar de vier personen die belijdenis hebben gedaan op Palmzondag.

Witte Donderdag

De schikking van Palmpasen past symbolisch bij de lezing van Witte Donderdag.

Er zijn korenaren bij geplaatst met een tros druiven, verwijzend naar het brood en de wijn.

Ook staat er een schaal met water bij en een handdoek, de symboliek dat Jezus de voeten van zijn leerlingen waste.

Jezus sprak daarbij de woorden ’Zorg dat je broeders bent, niet in ambitie maar in dienstbaarheid’.

Zo wordt Witte Donderdag een moment dat ons er weer aan herinnert nederig en dienstbaar de weg achter de Heer te gaan. Elkaar dienen, ook dat is leven met het oog op de toekomst.

Goede Vrijdag

Bij Goede Vrijdag hoort het kruisteken waarmee we de kruisiging herdenken.

Aan de groene takkenstructuur worden een aantal rode anemonen toegevoegd. De verticale lijn symboliseert de verbinding met de horizontale lijn van het kruis. De verbinding met het spirituele, de vervulling. De horizontale lijn in het kruis symboliseert het aardse leven, het leven dat door zal gaan zoals het zaad in de akker.

In de schikking zijn 5 rode anemonen geplaatst, teken van lijden en trouw.

Vandaag wordt het stil.

Woorden stokken.

Duisternis valt in.

Vandaag wordt het stil.

Pasen

Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt deze op de Paasmorgen weer helemaal opengelegd.

De Heer is opgestaan!

En daarmee lijkt alles gezegd.

De puzzelstukjes vallen op hun plek.

De stappen die we de afgelopen zes weken hebben gezet, hebben ons bij de vreugde en verwondering van de volgelingen van Jezus gebracht. Het einde werd een nieuw begin, van waaruit we ons richten op de toekomst.

Uitwerking symbolische schikking:

Een nieuw begin, een nieuwe lente.

De groene takkenconstructie wordt bloeiend. Bloesems, rozen en witte bloemen brengen de schikking tot bloei.

De aarde zit boordevol hemel en elke struik hoe gewoon ook, staat in lichterlaaie van God.

Maar enkel hij die ziet doet zijn schoenen uit. De rest zit eromheen en plukt bramen.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow