Bidden

Bidden

Gebedspunten (week 28)

Wilt u komende week bidden voor: de boeren die lijnrecht tegenover de regering staan. Een gebed is namelijk sterker dan 10 trekkers. Dank voor de welvaart die wij hier in Nederland hebben en dat we vele mensen kunnen opvangen omdat hier geen oorlog is. Loof God voor de wonderen van[…]

Gebedspunten (week 27)

Wilt u komende week bidden voor: de samenleving; opdat we rust bewaren, naar elkaar luisteren en elkaar respecteren. vrede in de wereld al weten we dat het niet altijd rustig zal zijn. Dank God voor deze gemeente, en dat wij de Bijbel hebben voor onderricht. Heeft u een of meerdere[…]

Gebedspunten (week 26)

Wilt u komende week bidden voor: onze kerkelijke gemeente, nu we op zoek gaan naar een andere voorganger. Dank voor het werk van onze ds. Strietman die jaren trouw zijn werk heeft verricht. Loof God voor Zijn liefde en trouw en Zijn aandacht voor ons. Heeft u een of meerdere[…]

Gebedspunten (week 25)

Wilt u komende week bidden voor: onze gemeente/kerk en dat wij een getuige mogen zijn voor God. de mensen die gebukt gaan onder zorg opdat ze bemoedigd mogen worden. Dank voor de zegeningen die we mogen ervaren ondanks alle tegenslagen. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan[…]

Gebedspunten (week 23)

Wilt u komende week bidden voor: het Pinksterfeest dat gehouden wordt op diverse plaatsen maar ook in ons hart. mensen die een getuigenis hebben te vertellen maar eerst een drempel over moeten. Danken voor alle voorspoed en zegen die we in Nederland hebben. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef[…]

Gebedspunten (week 22)

Wilt u komende week bidden voor: de voorbereidingen op het Pinksterfeest in Veenklooster en ook bij Opwekking. de mensen die eenzaam zijn. de mensen die angstig of bang zijn, we mogen weten dat Jezus op aarde gekomen is om ons daarvan te kunnen bevrijden. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)?[…]

Gebedspunten (week 21)

Wilt u komende week bidden voor: de mensen in uw omgeving die het moeilijk hebben , financieel maar ook in de samenleving. het Joodse volk dat zich soms in de steek gelaten voelt. Dank voor de kerkelijk gemeente en dat we nu samen verder gaan. Heeft u een of meerdere[…]

Gebedspunten (week 20)

Wilt u komende week bidden voor: de zieken die thuis zijn of in het ziekenhuis liggen de mensen die het even niet meer aankunnen de gemeente, nu we op zoek zijn naar een nieuwe voorganger en ambtsdragers Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Gebedspunten (week 19)

Wilt u komende week bidden voor: de mensen die opstaan om getuige van God te zijn. uw naaste, zie naar elkaar om en heb oog voor de schepping. Dank voor de bijbel waarin je God kunt leren kennen en waardoor God tot je kan spreken. Heeft u een of meerdere[…]

Gebedspunten (week 18)

Wilt u komende week bidden voor: de jeugd, opdat ze hun steun bij God zoeken. vrede en rust in deze wereld. Dank voor uw zegeningen en probeer daarmee een ander te helpen. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow