Bidden

Bidden

Gebedspunten (week 43)

Wilt u komende week bidden voor: Mexico: Bid voor Rosi, ze leerde de mannen die haar moeder aanvielen te vergeven. Dank voor de welvaart en vrijheid die we in Nederland hebben en bid voor de regering dat we dat behouden. de mensen die in oorlogsgebieden leven, opdat ze de moed[…]

Gebedspunten (week 42)

Wilt u komende week bidden voor: de Venezolaanse medegelovigen, opdat ze toegang krijgen tot bijbels. Dat de kinderen leren hoe te bidden en bijbel lezen. het Nederlands Bijbelgenootschap en hun werk aldaar. Dank God voor de zegen van onze gemeente en dat we samen de schouders er onder kunnen zetten.[…]

Gebedspunten (week 41)

Wilt u komende week bidden voor: Israel: Bid voor de verkiezingen opdat er een stabiele regering komt. Onze gemeentes: bid voor fusie van de kerken in het dorp opdat we samen één worden. de mensen die eenzaam zijn en graag eens een praatje zouden maken. Heeft u een of meerdere[…]

Gebedspunten (week 40)

Wilt u komende week bidden voor: alle activiteiten die weer voorbereid worden, dat Hij daar de gangmaker in wil zijn en door Zijn Geest daar een leidraad aan geven. onze voorgangers, dat zij hun inspiratie bij de Heer halen en de Kracht van Zijn woord in ons kunnen overbrengen. we[…]

Gebedspunten (week 39)

Wilt u komende week bidden voor: de gemeenteleden die niet meer naar de kerk komen, en soms anderen daar de schuld van geven. de jongelui, opdat de Heilige Geest in hun hart werkt en ze de keus voor Jezus maken. een zegen over het jeugdwerk dat we weer mogen opstarten[…]

Gebedspunten (week 38)

Wilt u komende week bidden voor: het werk van Open Doors; opdat ze tot zegen voor anderen mogen zijn. dank voor de medische zorg die we hier in Nederland hebben en bid voor hen die het nodig hebben. loof God voor Zijn schepping, voor het leven dat op aarde is,[…]

Gebedspunten (week 37)

Wilt u komende week bidden voor: verdraagzaamheid onder de mensen en dat men liefde en geduld voor elkaar mag hebben. de gezinnen die niet meer samen zijn opdat de ouders de kinderen in liefde kunnen opvoeden. rust onder de ouderen die misschien angstig kunnen zijn voor ouder worden en dementie.[…]

Gebedspunten (week 36)

Wilt u komende week bidden voor: dank God voor de vrijheid om Zijn woord te mogen ontvangen. een verlangen in onze harten om naar de kerk te gaan. een zegen over het werk van de voorgangers opdat ze vrijmoedig en geïnspireerd blijven. de kerkraad, opdat ze de gemeente tot zegen[…]

Gebedspunten (week 35)

Wilt u komende week bidden voor: danken voor de afgelopen vakantieperiode. danken en bidden voor dit nieuwe seizoen waarin we als gemeenten samen mogen gaan. de kinderen/jeugd en leerkrachten nu de scholen weer beginnen. de zieken. de verkiezingen in Israël de komende maand, voor rust en veiligheid. Gods rust en[…]

Gebedspunten (week 34)

Wilt u komende week bidden voor: de mensen die God niet kennen of het contact verliezen. dank voor de werkgelegenheid in Israël en dat de werkloosheid nog nooit zo laag was nu. de schepping, opdat wij deze goed beheren. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow