Tsjerkepraat

Tsjerkepraat

SOW-kerkblad “Tsjerkepraat”

Tsjerkepraat is het kerkelijke nieuwsblad van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk in Kollumerzwaag. In Tsjerkepraat leest u over de wekelijkse kerkdiensten, het kinder- en jeugdwerk, feestelijke gebeurtenissen zoals geboortes of huwelijken, droevige aangelegenheden zoals ziekten of overlijden. Behalve het ‘op de hoogte zijn’, leidt dit ook tot elkaar tot[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow