SOW-kerkblad “Tsjerkepraat”

SOW-kerkblad “Tsjerkepraat”

Tsjerkepraat is het kerkelijke nieuwsblad van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk in Kollumerzwaag.

In Tsjerkepraat leest u over de wekelijkse kerkdiensten, het kinder- en jeugdwerk, feestelijke gebeurtenissen zoals geboortes of huwelijken, droevige aangelegenheden zoals ziekten of overlijden. Behalve het ‘op de hoogte zijn’, leidt dit ook tot elkaar tot steun kunnen zijn of het met elkaar delen van verdriet of blijdschap.

Tsjerkepraat verschijnt (met uitzondering van de zomervakantie) 1x per 2 weken. Met Pasen, de Zomerperiode en Kerst ontvangt u een uitgebreidere (bewaar)editie.

Het is mogelijk om (kosteloos) kopij in te zenden. Kopij komt in aanmerking voor plaatsing indien deze voldoet aan de volgende voorwaarden:
– betrekking op de Hervormde Gemeente en/of Gereformeerde Kerk;
– een godsdienstig karakter;
– een link met het dorp Kollumerzwaag;
– geen commercieel doel;
– wordt door de persoon in kwestie zelf of door familie aangeleverd.
Bij twijfel over plaatsing, heeft de redactie te allen tijde de beslissende stem.

De kopij die u wenst te plaatsten, kan gemaild worden naar het eindredactieadres: tsjerkepraat@kollumerzwaag.nl
Ook kan voor de Gereformeerde Kerk ingeleverd worden bij:
H. Weistra via harmweistra@knid.nl
En voor de Hervormde Gemeente bij:
N. Boersma – Veenstra, Kleasterwei 18, Veenklooster of m.boersma27@kpnplanet.nl

Een abonnement van Tsjerkepraat loopt van 1 januari tot en met 31 december. Een basis-abonnement kost € 12, een FRLpost abonnement € 30 en een PostNL abonnement € 42. Naar verwachting zal in de komende jaren de prijs niet verhoogd worden.

Nieuwe abonnees zijn welkom!
Aanmelden kan als volgt:
Gereformeerde gemeenteleden kunnen zich wenden tot:
mw. T. de Groot, Sparrewei 15, tel. 0511 – 443881 of via: kerkelijkbureau.gkk@knid.nl
Hervormde gemeenteleden kunnen terecht bij:
dhr. K. Veenstra, Ganzingawei 15, tel. 0511 – 442452.
Degene die buitenkerkelijk of anders kerkelijk is en tóch graag Tsjerkepraat wil ontvangen, kan zich richten tot één van hierboven genoemde personen.

Hebt u vragen of opmerkingen dan kunt u terecht bij de genoemde kopijmailadressen.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow