Bidstondcollecte & Voedselinzamelactie voor de Voedselbank

Bidstondcollecte & Voedselinzamelactie voor de Voedselbank

In de voormalige gemeente Kollumerland c.a. ontvangen 24 gezinnen en alleenstaanden – na een strenge selectie – 1x per 2 weken een voedselpakket. Het gaat daarbij om bijna 60 personen, waarvan de helft kinderen onder 18 jaar. Ook in Kollumerzwaag maakt een aantal gezinnen/alleenstaanden gebruik van de voedselbank.
De betrokkenen krijgen per 2 weken diverse levensmiddelen (dus absoluut geen geld).
De voedselbank krijgt de levensmiddelen van diverse bedrijven/winkels in Kollumerland. Verder ook van grote landelijke bedrijven/supermarktketens. Deze worden verdeeld over de bijna 170 Nederlandse voedselbanken. Echter de voedselbank krijgt niet altijd de meest gangbare producten, zoals melk, koffie, pasta’s, rijst, enzovoort.

Vandaar dat we een beroep op u doen om bij voorkeur tijdens de bidstond voor gewas en arbeid (woensdag 13 maart 2019) of de zondag erna één of meer van de onderstaande levensmiddelen in de kerk af te leveren (de Boei Gereformeerde Kerk of de hal Hervormde kerk).

Behalve deze producten mag u ook een financiële bijdrage schenken (éénmalig of periodiek). De voedselbank koopt daar dan de bedoelde producten voor. Het rekeningnummer van de Voedselbank Kollumerland c.a. is NL50 RABO 0129 2808 52 t.n.v. Voedselbank Kollumerland.
Ook zal er tijdens de Bidstond gecollecteerd worden voor de voedselbank.
Een heel pakket kost ongeveer € 25,=.

Om u te helpen richt SPAR van der Heide in de winkel een hoek in waar u de onderstaande levensmiddelen kunt vinden. Ook kunt u bij de SPAR een bedrag achterlaten, waarvoor dan levensmiddelen worden gekocht.

U kunt de volgende producten geven: groenten in blik/pot, bruine bonen in blik/pot, lang houdbare melk/vla, koffiemelk, divers broodbeleg, macaroni/spaghetti, pastasaus, rijst/bami en nasi/bamimix. Verder afwasmiddel en wasmiddelen.

Ook DE-punten en POIESZ-zegels zijn van harte welkom.

Alvast hartelijk dank namens de klanten van de voedselbank.
De Hervormde en Gereformeerde Diaconie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow