Als leerlingen op weg naar Pasen

Als leerlingen op weg naar Pasen

Inmiddels is de digitale cursus “Als leerlingen op weg naar Pasen” van start gegaan. Meer dan 100 personen voelden zich betrokken om met andere christenen uit Noordoost-Friesland zich voor te bereiden op Pasen.

In de cursus wordt aandacht gegeven aan hoe wij volgeling van Jezus kunnen worden. Hoe het lijden en sterven van Jezus voor ons van betekenis kan zijn en wat Pasen echt voor ons betekent.

We komen samen op ZOOM. Dan wordt er een inleiding gegeven over het thema van de week. Daarna komen we in groepjes -eveneens in ZOOM- bij elkaar en bespreken we een aantal vragen. Iedereen heeft thuis een boek en kan dagelijks een stukje lezen over het thema van de week.

Thema’s die verder worden besproken zijn: Bekering en de kracht van vergeving, leven met de Heilige Geest en de gaven van het Koninkrijk.

De inleiding van elke cursusavond is te volgen via het Youtube-kanaal van PKN Damwâld, onder “cursus discipelen van Jezus”.

Pieter Knijff

#1 Gods plan en ons probleem
#2 Bekering en de kracht van Jezus’ bloed
#3 Uit geloof leven door de Geest
#4 Identiteit en vergeving
#5 Je geweten en het Vaderschap van God
#6 De Heilige Geest
#7 De gaven en het Koninkrijk

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow