Cursussen ‘Handelingen’ en ‘Israël’

Cursussen ‘Handelingen’ en ‘Israël’

Komend winterseizoen organiseert de missionaire werkgroep twee cursussen. Van oktober tot begin december geeft ds. Koppe een cursus over het boek Handelingen. Ds. Strietman verzorgt in januari 2017 een cursus over Israël, hierover volgt t.z.t. meer informatie.

Cursus Handelingen der Apostelen
In het afgelopen winterseizoen hebben we een eerste kennismaking gehad met het werk van de Heilige Geest en het verstaan van de Stem van God. Met de cursus over het boek Handelingen verdiepen we ons verder in het werk van Gods Geest in de jonge kerk van 20 eeuwen geleden. De weerstand die er tweeduizend jaar geleden was, treffen we opnieuw aan. En dan niet alleen in ons eigen land, maar in zeer veel landen van de wereld. En toch zullen we stil staan bij het ontroerende feit dat de Heer ook vandaag doorgaat om overal deuren open te breken en mensen voor Hem te winnen. Je krijgt weer moed als je al deze verhalen in Handelingen leest, want ze gelden ook voor jou/ons !

• De cursus vindt plaats op woensdagavonden: 5 oktober, 19 oktober, 9 november, 23 november, 30 november, 7 december
• Kosten: € 15,- p.p. voor lesmateriaal
• Opgave kan bij D. van der Zwaag 0511 – 445421 of dvanderzwaag@msn.com

Inhoud van de avonden
In deze cursus staan we eerst stil bij het ontstaan van de eerste joods-christelijke gemeente in Jeruzalem die ontstond toen de Heilige Geest werd uitgestort tijdens het Joodse (!) Pinksterfeest. Het is adembenemend wat er toen allemaal gebeurde: mensen werden vervuld met de Heilige Geest, konden daardoor meer liefde opbrengen voor anderen, gingen anders met geld en bezit om, ontvingen genezing en/of bevrijding enz. En: het gebeurt nog steeds, ook vandaag !

De tweede avond gaat over de verdere groei van de eerste gemeente, maar ook over de opkomende vervolging.

Op de derde avond staan we stil bij de bekering van Paulus, een gebeurtenis die zeer grote gevolgen gehad heeft voor de hele Europese geschiedenis (en de rest!). Het zendingswerk gaat nu beginnen.

De vierde avond gaat over de doorgaande groei van de jonge kerk.

Tijdens de vijfde avond lezen we over de gevangenschap van Paulus en de zegen van vele van zijn brieven. Maar omdat het slot van Handelingen eindigt met een frontale botsing met de Joodse leiders in Rome, volgt er nog een avond waarop we Romeinen 9-11 gaan lezen.

Tijdens deze zesde avond zien we hoe de Here God aan Paulus een openbaring geschonken heeft over de twee wegen die de kerk en Israël in de geschiedenis zullen gaan. Maar deze gaan tenslotte wel samenvallen. Een prachtig, bemoedigend slot voor de kerk en voor het Joodse volk !

Tot ziens bij deze boeiende cursus !

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow