Decemberacties Stichting Present

Decemberacties Stichting Present

Onze kerk is betrokken bij het werk van Stichting Present en ontving daarom bericht dat er in december twee acties worden gehouden voor gezinnen die op de armoedegrens leven. Een catechese groep van onze kerk doet hier aan mee. Misschien zijn er meer groepen, commissies of gezinnen die willen meedoen?

Diverse hulpverleningsorganisaties die werkzaam zijn in onze regio zijn benaderd om namen van minimumgezinnen aan te leveren. Om verschillende redenen zijn deze gezinnen niet in staat cadeautjes te kopen voor hun kinderen of iets extra’s te besteden rond de kerstdagen. Aan ieder minimumgezin wordt een samenstellend gezin of groep gekoppeld. Deze samenstellers verzorgen de cadeautjes of het pakket voor dat minimumgezin.

Op de site van Present is meer informatie te lezen over de Sint-actie (aanmelden kan tot uiterlijk 9 november) of de December-actie (aanmelden kan tot uiterlijk 23 november).

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow