Nieuws uit de diaconie (collecte, ouderenzondag, op weg met een vluchteling)

Nieuws uit de diaconie (collecte, ouderenzondag, op weg met een vluchteling)

Opbrengst collecte t.b.v. schade door orkaan Irma

Op de startzondag van zondag 24 september 2017 is er een collecte geweest voor de eilanden St. Maarten, St. Eustatius en Saba. Dit naar aanleiding van de schade die veroorzaakt is door de orkaan Irma. Het bedrag dat tijdens de collecte is opgehaald bedroeg € 1.125,-. De diaconie heeft besloten dit bedrag te verhogen tot € 1.500,-. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt.

Ouderenzondag

Op 12 november 2017 organiseert de diaconie weer de ouderenzondag voor gemeenteleden van 65 jaar en ouder. Net als in de voorgaande jaren bestaat de ouderenzondag uit een Kerkdienst, koffiedrinken, een drankje na de koffie en een gezamenlijke maaltijd. Wilt u meedoen? U kunt u opgeven bij Bokke Dijkstra, voorzitter van de diaconie.

Op weg met een vluchteling

De diaconie gaat met enkele mensen cursusavonden volgen in Leeuwarden. Het doel van deze avonden is om meer inzicht te krijgen in het leven van vluchtelingen en asielzoekers. Ook wordt op deze avonden aangegeven hoe het beste contact kan worden gemaakt zodat wij wellicht iets voor hen kunnen betekenen. De cursus wordt gegeven door Stichting Gave.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow