Ouderenzondag op 12 november

Ouderenzondag op 12 november

Op zondag 12 november is er om 9.30 uur een kerkdienst en gezellige nazit speciaal voor oudere en alleenstaande gemeenteleden. Na de dienst drinken we samen koffie, is er ruimte voor een hapje en een drankje en sluiten we af met een heerlijke broodmaaltijd. De dienst wordt geleid door dhr. P. Knijff en met medewerking van Chr. Mannenkoor Westerlauwers onder leiding van Jan Hibma en organist Jan Kroeske.

Uw opgave ontvangen we graag uiterlijk zondag 5 november via Edger Klaver tel. 06 – 19 54 01 00 op Foarwei 31. De opgavelijst kunt u ook in De Boei vinden. Als u vervoer nodig heeft, kunt u dit ook doorgeven.

U bent van harte uitgenodigd voor deze gezellige en verbindende ochtend. We hopen u te mogen begroeten!

Met vriendelijke groeten,
namens de diaconie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow