Cursussen: ‘Kom Heilige Geest’ en ‘Luisteren naar Gods stem’

Cursussen: ‘Kom Heilige Geest’ en ‘Luisteren naar Gods stem’

Onder het thema ‘Kom Heilige Geest vernieuw Uw Kerk en vernieuw ook mijn leven’ worden de volgende cursussen komende herfst in Kollumerzwaag aangeboden

 • Cursus ‘Kom Heilige Geest’. Dinsdag 6, 13 en 27 oktober 2015

Op de eerste avond wordt nadrukkelijk nagedacht over het werk van de Heilige Geest in de schepping en de herschepping, en hoe wij daarin betrokken kunnen worden.
Op de tweede avond wordt gekeken naar de gemeente van Efeze. Hoe werkte de Geest in deze gemeente en wat kunnen wij daar vandaag van leren?
Op de derde avond gaat het over geestelijke vernieuwing in ons eigen leven.
Methode: de avond is een afwisseling van onderricht, gelegenheid tot vragen stellen en groepsgesprekken.

 • Cursus ‘Luisteren naar Gods stem’/‘Luisterend bidden’; Dinsdag 10, 17 en 24 november 2015

Om fijngevoeligheid te ontwikkelen voor Gods stem is het noodzakelijk om luisterend te bidden. Maar: hoe doe je dit? Is er een Bijbelse basis voor? Hier staan we bij stil in deze cursus door middel van lezingen, groepsgesprekken en het ‘werkelijk luisteren’.

De cursussen worden gegeven door dominee Koppe uit Dokkum. Dominee Koppe is jarenlang betrokken geweest bij het Evangelisch Werkverband en is nu met pensioen.

De organisatie is in handen van de Missionaire werkgroep.

 • De cursussen duren ieder 3 avonden
 • Locatie: een locatie in Kollumerzwaag
 • Kosten: € 10 p.p. voor lesmateriaal
 • Opgave kan nog bij D. van der Zwaag 0511 – 445421 of dvanderzwaag@msn.com

Aanleiding

Bij het onderzoek rondom de cursus en het thema ‘persoonlijke voorbede’ bleek dat veel gemeenteleden in een ‘doorsnee PKN gemeente’ weinig ervaren van Gods aanwezigheid in hun leven, of zich hier niet van bewust zijn. Er is daardoor ook meestal geen sprake van een intieme, persoonlijke relatie met God. Dit belemmert het groeien in geloof en in discipelschap.

Om deze reden is de cursus ‘Luisteren naar Gods stem’ ontwikkeld.

Doel

Als doelen van deze cursus onderscheiden we enkele algemene hoofddoelen en een aantal concrete leerdoelen.

Algemene hoofddoelen:

 • Gemeenteleden groeien in de vertrouwelijke omgang met God
 • Opbouw van de gemeente door groei in geloof en discipelschap van gemeenteleden
 • Bevorderen van een cultuur van gebed in de gemeente

Concrete leerdoelen:

De deelnemer:

 • Neemt dagelijks tijd om met God te spreken
 • Houdt een gebedsdagboek bij
 • Weet op welke manieren God spreekt en herkent dit in zijn/haar leven
 • Is zich bewust van en ervaart Gods aanwezigheid in zijn/haar leven
 • Groeit in zijn/haar persoonlijke relatie met God
Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow