De Wenkeamer: Plek voor ontmoeting en verbinding

De Wenkeamer: Plek voor ontmoeting en verbinding

KOLLUMERSWEACH – Dit voorjaar opende Lichtpunt Opvang en Ontmoeting, in samenwerking met Solidair Friesland, de deuren van De Wenkeamer in Kollumersweach.

Moest het in het begin even op gang komen, na verloop van tijd nam de belangstelling steeds meer toe. Alle reden dus om er dit najaar een vervolg aan te geven. Donderdag 28 september is de startmiddag met bingo.

Iedereen is op donderdagmiddag (om de twee weken) welkom voor een kop koffie, een goed gesprek en – voor wie dat wenst – een warme maaltijd. Af en toe is er een activiteit of wordt er een spreker uitgenodigd over een bepaald thema.

Voor en door de bewoners

De Wenkeamer in Kollumersweach is een plek waar het gezellig is en een open en warme sfeer heerst. Er is aandacht voor elkaar, mensen maken gemakkelijk contact zo blijkt steeds weer.

De Wenkeamer is bedoeld voor alle bewoners van het dorp en wordt ook georganiseerd dóór de bewoners van het dorp. Maar ook inwoners van Feankleaster, De Trieme e.o. zijn van harte welkom.

In iedere Friese gemeente

‘De Woonkamer vult sociale leegte’, schreef de Leeuwarder Courant. Dat is precies waar het om gaat: een plek waar aandacht is, waar mensen gewoon mogen zijn wie ze zijn en iedereen gezien wordt. Solidair Friesland is bezig om in meer plaatsen waar nog geen Woonkamer (of soortgelijke ontmoetingsplekken) zijn, deze op te zetten. Samen met deelnemers en vrijwilligers uit de buurt. Het doel is om in iedere Friese gemeente tenminste één Woonkamer te realiseren.

Lichtpuntboerderij

De Wenkeamer in Kollumersweach is op een voor velen bekende locatie, namelijk de Lichtpuntboerderij aan de Foarwei 111. Lichtpunt beschikt over een prachtige ruimte waar alle faciliteiten aanwezig zijn.

De inloop is vanaf 16.00 uur, voor wie dat wil is er om 18.00 uur een warme maaltijd. Aanmelden is niet nodig, alleen voor de maaltijd dient u zich vooraf op te geven (tel: 0511-441542 of e-mail: administratie@lichtpuntinfo.nl). Daar zijn geen kosten aan verbonden, maar een gift is welkom.

Programma voor het komende seizoen:

Donderdag 28 september: startmiddag met bingo en warme maaltijd

Donderdag 12 oktober: vrije invulling

Donderdag 26 oktober: Themamiddag: omgaan met verlies

Donderdag 9 november: vrije invulling

Donderdag 23 november: creatieve middag

Donderdag 14 december: kerstactiviteit, bv kerstversiering maken

We hopen u te ontmoeten in úze Wenkamer. U bent van harte welkom!

Projectgroep De Wenkeamer Kollumersweach

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow