Opendag Stadsklooster (Lieuwe en Jeannet Bijleveld)

Opendag Stadsklooster (Lieuwe en Jeannet Bijleveld)

Na een goede tijd in Kollumerzwaag en bij Lichtpunt zijn Lieuwe en Jeannet Bijleveld in 2018 naar Leeuwarden verhuisd. Hier hebben zij een oude school verbouwd tot Stadsklooster. Dit is inmiddels vrijwel klaar, alleen de tuin moet nog.

Zij nodigen alle vrienden en bekenden uit Kollumerzwaag/Veenklooster uit voor een open dag, zodat ieder kan zien hoe het geworden is en wat zij allemaal van plan zijn.
Ieder is op zaterdag 25 januari a.s. welkom bij het Jabixhûs , Vijverstraat 2 van 14.00-18.00 uur.
Als u de activiteiten van Jabixhus wilt steunen kunt u giften over maken op NL52INGB0007215981, stichting Jabixhûs o.v.v. Gift.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow