Samen aan Tafel

Samen aan Tafel

Wat is er mooier dan Samen aan Tafel. Genieten van elkaar en van alles wat we voor elkaar kunnen betekenen. Op 12 oktober om 12.00 uur, aansluitend aan de bazaar van de Gereformeerde Kerk aan de Foarwei 97 vindt het Samen aan Tafel plaats. De mooie kerkzaal aan de Foarwei 97 wordt voor deze gelegenheid veranderd in een prachtige eetzaal. Jezus maakte van de maaltijd een hoogtepunt en in Zijn voetsporen mogen wij dat ook doen. Samen aan Tafel, als verschillende mensen, als verschillende culturen, met verschillende beleving. Aan mooi gedekte tafels eten we allerlei heerlijks van wat de grond ons in dit seizoen oplevert. Samen genieten van heerlijk eten en elkaar, in alle verscheidenheid.

Waarom
Om concreet handen en voeten te geven aan wat kerkzijn in deze tijd betekent; Kerkzijn is niet een suikerpot waaruit jezelf snoept, maar een zout dat mag prikkelen, smaak geeft: Zout dat een teken is, een symbool; voor het verbond van God met Israël, voor het verbond van God met mensen. Onze taak is die boodschap te brengen, ook buiten de kerk.
Daartoe is nodig dat we contact leggen met mensen buiten de kerken en andersdenkenden om deze mee te nemen en te laten proeven. Letterlijk aan tafel/Figuurlijk aan het Geloof.

Oproep
Het Team Samen aan Tafel zorgt voor de maaltijd in een sfeervolle omgeving. Het beroep wat wij op u en jullie doen is de eetzaal te vullen door iemand uit te nodigen om mee aan tafel te gaan. Denk aan mensen die uit het buitenland in onze gemeente woonachtig zijn, je buurman/-vrouw, vriend, vriendin, zomaar iemand die je altijd al eens aan wilde schieten enz. Bij de startzondag op 22 september ontvangt u een mooie uitnodigingskaart(en) om iemand uit te nodigen.
Het is handig dat je jezelf met je gast(en) opgeeft bij één van de leden van Samen aan Tafel.

Wij rekenen op een bomvolle eetzaal!

Organisatie Samen aan Tafel
Hetty Kazimier, Engeltje Pompstra, Martha van der Zwaag

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow