Schilderij ‘Syn namme’

Schilderij ‘Syn namme’

Op Palmpasen werd in en rondom Kollumerzwaag een pelgrimswandeltocht gehouden. Eén van de pelgrimsplaatsen onderweg heette ‘Syn namme’. Op een prachtig plekje op de route mochten de deelnemers horen en reageren op de symboliek in het schilderij, dat is gemaakt door Chantal Hulshoff.

Er zijn vele kleuren gebruikt:
Wit – dat voor licht en reinheid staat
Paars – dat symbool staat voor Jezus’ offer
Oranje – voor de lofprijs. Eén van de kinderen riep dat hij bij oranje aan vreugde dacht.
Blauw – staat voor de Heilige Geest. Velen dachten ook aan water, lucht en wind, dat ook symbool staat voor beweging. Dat doet de Heilige Geest. Hij zet in beweging, neemt je mee en verandert.

Voor het kruis was ook gips gebruikt, voor het symbool dat het stuk was tussen God en de mensen en dat dit door Jezus zijn offer weer heel is geworden. Veel kinderen weten wat gips is en doet en één kind zei: ‘dus het kruis staat voor verbinding’.

Het gips zit op jute. Jute is niet een prettig materiaal, het is ruw en pijnlijk. Voor Jezus was het ook pijnlijk wat hij moest ondergaan voor ons. Hij deed dit met liefde.

Ook staat jute voor alles wat schuurt in ons leven. Iedereen heeft of kent wel iets wat schuurt, wat pijn doet, wat moeilijk is. God wil in die pijn komen met nieuw leven, met herstel, met hoop (de groene kleur). Hij wil genezen, verbinden, vergeven en genade schenken (de roze kleur).

De pelgrims mochten op het schilderij schrijven wie Jezus voor hen is op dit moment in hun leven, dus een persoonlijke invulling. Er werd geschreven en getekend op het schilderij. Van beschermer, sterke held, liefde, steun en toeverlaat tot spiegel. Zeer persoonlijk en dit zegt ook wel dat Jezus voor ons allen van grote betekenis is en wil zijn.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow