Week van gebed 20-24 januari in Kollumerzwaag

Week van gebed 20-24 januari in Kollumerzwaag

Elk jaar wordt in Nederland een ‘Week van Gebed voor de eenheid’ gehouden, waar gebeden wordt voor eenheid van christenen, voor de wijk én de wereld. Het thema is dit jaar ‘zij waren Buitengewoon vriendelijk voor ons’ en de gebedsweek wordt gehouden van 19 t/m 26 januari.

De Evangelische Gemeente Kollumerzwaag organiseert van maandag 20 januari t/m vrijdag 24 januari gebedsavonden. Iedereen is van harte uitgenodigd om met elkaar te bidden. De avonden worden gehouden in de Trije Doarpen en starten om 19.00 uur.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow