Zondagavond: kerstliederen volgens de Engelse traditie

Zondagavond: kerstliederen volgens de Engelse traditie

Zondagavond 10 december a.s. is er weer een Interkerkelijke Adventszangdienst in Kollumerzwaag. Dit keer een heel bijzondere Adventszangdienst. Of, zoals ze dat in Engeland noemen: a Festival of Lessons and Carols. Dat is een feestelijke zangdienst als voorbereiding op Kerst.

Aan zo’n dienst wordt altijd meegewerkt door een koor. De dienst zelf bestaat uit een afwisseling van koorzang, samenzang van traditionele kerstliederen en negen korte lezingen.
De Schriftlezingen (Lessons) vertellen het Kerstverhaal vanuit Genesis via de profetieën van Jesaja naar het Kerstevangelie. Zo doen we dat deze keer ook in Kollumerzwaag.

We doen dat samen met het koor Canta Silva uit Buitenpost. Iedereen is D.V. zondag 10 december a.s. om 19.00 uur van harte welkom in de Gereformeerde Kerk.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow