Witte donderdag met Ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden; Heilig Avondmaal

Witte donderdag met Ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden; Heilig Avondmaal

  • Datum: 06 apr 2023 • 19:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumersweach

Vanavond vieren we het Heilig Avondmaal

Bij binnenkomst kerk: Om zo zuinig mogelijk met gas te zijn komen we via de Boei binnen en is de thermostaat van de kachel iets lager afgesteld.

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie
De tweede collecte is bestemd voor: Kerk

Liturgie.

Welkom en mededelingen
Zingen Intochtslied: Psalm 113: 1,2,3 Prijs, Halleluja, prijs de, Heer
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Gezang 556: 3, 4 Jezus, de haard van uw aanwezigheid
Gebed
Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 53:3 t/m 7 ( NBV 21)
Zingen: Gezang 558: 1,2,4 Jezus, om uw lijden groot
Schriftlezing Nieuwe Testament: Matteus 26: 17 t/m 30 (NBV 21)
Zingen: Gezang 562: 1Ik wil mij gaan vertroosten
Preek
Viering van het Heilig Avondmaal
Zingen: Gezang 672:3 In ’t lichaam van de Heer
Instellingswoorden
Zingen: Gezang 672: 4 Gij liefdevuur van God
Voor brood en beker zingen Gezang 672: 5 Des Heeren tafel brengt
Aan het einde van de avondmaalsviering zingen Psalm 116: 6,8 Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: Psalm118: 8, 10 De steen die door de tempelbouwers
Zegen

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow