Digitaal collecteren

Digitaal collecteren

Beste gemeenteleden,
Omdat we momenteel niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied.

Via Stichting Derden Gelden is het op twee manieren mogelijk uw bijdrage te geven.

1. Via iDEAL
Als u op deze link klikt, komt u direct in het doel/de collecte terecht. U kunt anoniem een gift doen of op naam en u kunt bepalen hoeveel u wilt geven. Zodra de gegevens zijn ingevuld kunt u uw eigen bank kiezen en de iDEAL-betaling doen. Indien u dit aangeeft, ontvangt u een bevestiging per e-mail.

2. Via QR-code
U kunt ook met uw app (QR-lezer) de QR-code lezen. U krijgt dan de keuze om de Kerkgeld app op te starten of een gift te doen via de website. U moet dan gebruik maken van de website en niet van de kerkgeld app, anders krijgt u foutmeldingen.

Twee aandachtspunten:

  • De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente
  • Het totale bedrag van de digitale collecte wordt door de Kerkrentmeesters verdeeld over de doelen van de collectes volgens het collecterooster. Dit collecterooster staat ook vermeld op de website en de nieuwsbrief.

Collecterooster mei / juni 2020:

Zondag 31 mei:
1e collecte ZWO (ZWO-commissie, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. Marokko)
2e collecte Onderhoud gebouwen
3e collecte Kerk

Zondag 7 juni:
1e collecte ZWO (ZWO-commissie, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. Columbia)
2e collecte Onkosten gemeentezondag
3e collecte Kerk

Zondag 14 juni:
1e collecte Diaconie (voor De Boetiek (christelijke boek- en cadeauwinkel te Dokkum)
2e collecte Bloemen en wijkwerk
3e collecte Kerk

Zondag 21 juni:
1e collecte ZWO (ZWO-commissie, NL70 RABO 0147 8902 33)
2e collecte Kindernevendienst
3e collecte Kerkelijk werk

Wij danken u voor uw gift!

Het college van kerkrentmeesters

Eventuele vragen kunt u aan ons mailen

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow