Luisterdienst met de heer P. Knijff

Luisterdienst met de heer P. Knijff

  • Datum: 03 mei 2020 • 09:30–10:30
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Kerkdiensten met meer dan 100 personen zijn afgelast tegen de verspreiding van het coronavirus. Vanmorgen gaat de heer Knijff voor in een dienst die via Kerkomroep te beluisteren is. Dit kan live vanaf 9.30 uur, maar ook tot 3 maanden na datum is de dienst achteraf te beluisteren.

In de viering van vanmorgen is aandacht voor herdenking van de oorlogsslachtoffers en de bevrijding van Nederland in 1945. In 2 Samuel 21 lezen we hoe Rispa strijdt voor rechtvaardigheid, maar ook hoe God niet eerder werkelijk vrede geeft als alle onrechtvaardigheid is opgelost.

Meeluisteren
Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Collecte => Digitaal

De eerste collecte (grijs) is bestemd voor: ZWO, ZWO-commissie, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. Corona. Zie hieronder de nadere beschrijving.
De tweede collecte (paars) is bestemd voor: Kerk.
De derde collecte (geel) is bestemd voor: Kerkelijk werk.

Liturgie

Zingen voor de dienst: Liedboek Gezang 416, Gelukkig is het land
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen Intochtslied: Psalm 43: 1, 2 en 5, O God kom mijn beding beslechten (Deze psalm werd in 1945 vaak gekozen bij herdenkingsdiensten)
Stilte moment
Bemoediging en groet
Klein gloria
Thema van deze dienst: Strijden tegen onrecht
Gebed om vrijheid
Leefregel: Matteüs 5: 1-12 Zaligsprekingen
Zingen: Liedboek Gezang 44, Dankt, dankt nu allen God
Gebed om de Heilige Geest
Lezen: 2 Samuel 21: 1-15 Het lot van de nakomelingen van Saul
Zingen: Lied 1008 Nieuwe Liedbundel/Liedboek Gezang 280, Rechter in het licht verheven
Overdenking
Zingen: Lied 1010 Nieuwe Liedbundel / Liedboek Gezang 285: 1, 2 en 4, Geef vrede Heer geef vrede
Gedicht over vrijheid
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van onze gaven
Zingen Zegenlied: Evangelische Liedbundel 270: Ga nu heen in vrede
Zegen
Zingen: Lied Nieuwe Liedbundel 708: 1 en 6/ Liedboek Gezang 411 Wilhelmus van Nassouwe


ZWO-collecte voor noodhulp voor corona

Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen. Ook op plekken waar nauwelijks zorg of extra voedsel is. Honger en dood dreigen. Ook in veel landen in Afrika. Onder andere in Zuid-Soedan zijn de grenzen met Oeganda en Kenia gesloten, waar 80% van het voedsel vandaan komt. Kerken en lokale hulporganisaties verlenen zorg om mensen te helpen. Veel aandacht gaat uit naar hygiëne en afstand houden, zodat de sterftecijfers door het coronavirus zo laag mogelijk blijven. Hulp is dus hard nodig om erger te voorkomen.

ZWO-commissie, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. Corona.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow