Luisterdienst met de heer P. Knijff

Luisterdienst met de heer P. Knijff

  • Datum: 12 jul 2020 • 09:30–10:30
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Kerkdiensten met meer dan 100 personen zijn afgelast tegen de verspreiding van het coronavirus. Vanmorgen gaat de heer P. Knijff voor in een dienst die via Kerkomroep te beluisteren is. Dit kan live vanaf 9.30 uur, maar ook tot 3 maanden na datum is de dienst achteraf te beluisteren. 

Het is midden in de zomer en de natuur is op zijn mooist. Iedere keer mogen we ons daarover verwonderen en er dankbaar voor zijn. En als we dat doen beseffen we ook dat wij als mensen daar ook een taak hebben, we zijn als rentmeesters over deze schepping aangesteld. In 2015 schreef Paus Franciscus zijn encycliek ‘Laudato Si’ wat betekent ‘Geprezen zij de Heer’. Het gaat over hoe wij met de aarde dienen om te gaan.

We gaan deze keer lezen uit Psalm 104 de verzen 1-6 en 24-36 en we lezen uit Kolossenzen 1: 12 -20.

In deze viering is Hinke Algra organist en spelen Wiebe en Wilco Kamminga samen mee op hun trombone.

De verkorte liturgie vindt u hieronder. De volledige liturgie is in PDF beschikbaar.

Meeluisteren

Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (Open Doors), zie meer info hieronder.
De tweede collecte is bestemd voor: Kerk.
De derde collecte is bestemd voor: Kerkelijk werk.

Liturgie

Zingen: Zingend gezegend 197: 1, 2 en 4 Ik zie in zoveel dingen, de vingers van Gods hand
Welkom
Zingen: Opwekking 70 (bewerking van Psalm 8) Heer onze God hoe heerlijk is uw naam
Stiltemoment
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Uitleg over het thema: Laudato si- geprezen zij de Heer
Kyrie gebed
Zingen: Evangelische liedbundel 357: 1, 2 en 4 Vreugde, vreugde louter vreugde
Gebed om de Heilige Geest
Eerste lezing: Psalm 104: 1-6 en 24-36
Zingen: Liedboek 216 Dit is een morgen
Tweede lezing: Kolossenzen 1: 12-20
Zingen: Liedboek 154 B: 1, 6, 7 en 8 Heel de schepping prijs de Heer
Overdenking
Zingen: Opwekking 407 Hoe groot zijt gij
Gebeden
Oproep tot barmhartigheid
Zingen: Zegenlied: 425 Vervuld van uw zegen
Zegengebed
Na afloop blaasmuziek


ZWO-collecte voor Open Doors

Stichting Open Doors staat op de bres voor vervolgde christenen. Zij zijn een interkerkelijke stichting en steunen vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd ongeacht hun kerkelijke gezindte. Zij willen die christenen toerusten en aanmoedigen door:
• Het verspreiden van Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien ze in kaderopleidingen en het verlenen van praktische hulp.
• Het in bedreigde en onstabiele gebieden voorbereiden van christenen op mogelijke vervolging en lijden.
• Het voorlichten van christenen in de vrije wereld over christenvervolging, zodat zij met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.

Open Doors doet dit omdat ze geloven dat wanneer één christen lijdt, alle andere meelijden ( 1 Korintiërs 12: 26). Ook geloven ze in Jezus’ opdracht om alle volken tot zijn leerlingen te maken (Matteüs 28: 19) en dat alle deuren openstaan voor het evangelie.

Open Doors is de afgelopen 60 jaar uitgegroeid tot een internationale organisatie, die christenen helpt in ruim 50 landen. Om dat werk mogelijk te maken is Open Doors o.a. afhankelijk van bijdragen vanuit de kerken. Van elke euro, die ontvangen wordt, wordt € 0,81 besteed aan Bijbelverspreiding, training, hulpverlening en voorlichting.
Ook de Protestantse Gemeente van Kollumerzwaag wil een bijdrage leveren aan het werk van Open Doors door de opbrengst van de ZWO-collecte van 12 juli te bestemmen voor Open Doors.

U kunt uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de ZWO-bankrekening: NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. Open Doors.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow