Luisterdienst met de heer J. van der Meer (Oosternijkerk)

Luisterdienst met de heer J. van der Meer (Oosternijkerk)

  • Datum: 19 jul 2020 • 09:30–10:30
  • Locatie: Uitzending vanuit de Alde Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Kerkdiensten met meer dan 100 personen zijn afgelast tegen de verspreiding van het coronavirus. Vanmorgen gaat de heer J. van der Meer uit Oosternijkerk voor in een dienst in de Alde Tsjerke die via Kerkomroep te beluisteren is. Dit kan live vanaf 9.30 uur, maar ook tot 3 maanden na datum is de dienst achteraf te beluisteren.

Organist is Simon Schoon.

Meeluisteren
Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie.
De tweede collecte is bestemd voor: Missionair werk.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie

Welkom
Lied ter aanvang: Psalm 62: 1, 6 en 4 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
Stil gebed
Votum en Groet
Klein Gloria
Inleiding op de dienst
Zingen: Evangelische Liedbundel 378 Vader ik aanbid U
Gebed
Wet en Bemoediging
Zingen: Nieuwe Liedbundel (NLB) 601: 1, 2 en 3 Licht dat ons aanstoot in de morgen
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing 1: Psalm 103:1-14
Zingen: Johannes de Heer Lied 5: 1, 2 en 3 Al de weg leidt mij mijn Heiland
Lezing 2: “Zo hoog als de hemel” – Nel Benschop
Zingen: NLB 442: 1 en 2 Op U mijn Heiland blijf ik hopen
Verkondiging
Zingen: Liedboek Gezang 487: 1, 2 en 3 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
Inleiding op de geloofsbelijdenis
Geloofsbelijdenis
Zingen NLB 985: 1, 2 en 3 Heilig, heilig, heilig
Dankgebed
Voorbeden
Collecte
Slotlied: Opwekking Lied 334 Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
Wegzending en Zegenbede

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow