Kijk- of Luisterdienst met de heer J.Y. van der Wal (Morra)

Kijk- of Luisterdienst met de heer J.Y. van der Wal (Morra)

  • Datum: 13 sep 2020 • 09:30–10:30
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

De liederen worden via Youtube getoond.

Meeluisteren Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee met de dienst vanaf 09.30 uur

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (zie hieronder voor meer informatie).
De tweede collecte is bestemd voor: Onderhoud gebouwen.
De derde collecte is bestemd voor: Kerkelijk werk.

Liturgie

Voor de dienst: Zoekt eerst het koninkrijk van God van Pieter Heykoop
Psalm 105: 1 van Pieter Heykoop
Psalm 79 van Martin Mans
Eén Naam is onze hope van Martin Mans
Lied van intocht: Gezang 328, Here Jezus om Uw Woord
Stil gebed
Woord van verwachting & Groet
Klein Gloria
Luisterlied: Psalm 93: 1, 3 en 4
Gebed
Leefregel
Luisterlied: Psalm 139 vers 1, 2, Heer die mij ziet zoals ik ben
Schriftlezing: Jozua 4: 1-7 en 21-24
Luisterlied: Psalm 77: 7, 9 en 8 (oude berijming) Mannenzang uit Katwijk met organist Jaap van Rijn
Verkondiging
Luisterlied: Liedboek 109: 1, 4 en 5, Hoor een heilig koor van stemmen
Dank- en voorbeden
Slotlied: Liedboek 290, Er is een land van louter licht
Zegen
Uitleidend orgelspel
Heugelijke tijding van Martin Mans
Israël medley gespeeld door Arjan Huizer


ZWO-collecte voor ‘De kerk als plek van hoop en herstel (Syrië)’

Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Samen steunen we de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten laten we hen niet met lege handen staan.

Als Protestantse Gemeente van Kollumerzwaag ondersteunen we het werk van de Syrisch Orthodoxe Kerk. In het hele land helpen zij mensen in nood bij het vinden van tijdelijk onderdak en verstrekken zij voedselpakketten, babyvoeding en medicijnen. Soms draagt de kerk ook de kosten voor operaties.

Daarnaast steunen wij het Grieks-Orthodoxe Patriarchaat van Antiochië (GOPA). GOPA zet naast haar vele noodhulpprogramma’s ook een programma op om gezinnen uit de eigen kerk of achterban te ondersteunen. Deze steun bestaat uit een eenmalige financiële bijdrage waarmee die gezinnen voedsel, kleding en medicijnen kopen of een tijdelijk onderkomen betalen.

Ondersteun deze Syrische kerken bij hun hulpverlening: € 18,- voor een maand babyvoeding; € 31,- voor medicijnen; € 75,- voor het tijdelijk huren van een kamer; € 192,- voor een halfjaar voedselpakketten per gezin; € 382,- is de gemiddelde prijs voor een operatie.

Uw inzet en financiële steun zijn van groot belang voor de kerken in Syrië. Deze kerken zijn na het Rode Kruis de grootste hulpverlener in Syrië. Ongeveer 3500 gezinnen maken gebruik van de kerken in Syrië.

Uw financiële bijdrage is hoognodig. Deze kunt u overmaken naar de RABO-bankrekening van de ZWO-commissie, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. Noodhulp Syrië. De ZWO-commissie maakt daarna het totaal bedrag over naar Kerk in Actie.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage,
ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow