Morgendienst met ds. J.P. Strietman

Morgendienst met ds. J.P. Strietman

  • Datum: 10 jan 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Helaas is het niet mogelijk de dienst bij te wonen in de kerk. aan de dienst wordt meegewerkt door Hinke Algra, orgel en de Sweagers, zang.

Op deze zondag na Driekoningen wordt vaak gepreekt over de doop van Jezus in de Jordaan. Daarover spreekt ook Markus in zijn beschrijving van het Evangelie.

Lezing: Markus 1: 9 t/m 13

Meeluisteren Luister vanaf 9.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie (bestemd voor Nederlandse Christelijke blinden en slechtzienden Belangenvereniging).
De tweede collecte is bestemd voor: Kerk.
De derde collecte is bestemd voor: Algemeen kerkelijk werk.

Liturgie De volledige liturgie is beschikbaar in PDF

Zingen voor de dienst: Evangelische Liedbundel (ELB) 235: 1, 2 en 3, Neem Heer
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen Psalm 100: 1 en 2, Juicht Gode toe
stil gebed
Votum en Zegengroet
Zingen Nieuwe Liedbundel (NLB) 195, Klein Gloria
In memoriam
Zingen ELB 409: 1 en 4, Ik zie een poort
Lezen van de Tien Geboden
Zingen ELB 376: 1 en 2, Fries Jowes bin ik Abba, Heit
Gebed
Lezing: Markus 1: 1 t/m 11
Zingen NLB 534: 1, 2, 3 en 4, Hij die de blinden weer liet zien
Verkondiging over Markus 1: 9-11
Zingen ELB 180: 1, 2 en 3, ‘k Ben een koninklijk kind
Lezen van de Geloofsbelijdenis
Zingen Liedboek Gezang 257: 1, Halleluja eeuwig dank en ere
Dankgebed en voorbede
Aanbevelen van de digitale collectes
Zingen Psalm 68: 7, Fries God is ús heil, Halleluja!
Zegen
Zingen Liedboek Gezang 456: 3, Amen, amen, amen (i.p.v. gezongen amen)

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow