Morgendienst met ds. J.P. Strietman

Morgendienst met ds. J.P. Strietman

  • Datum: 27 jun 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Deze zondag worden nieuwe ambtsdragers bevestigd en is er afscheid oude ambtsdragers.

Vandaag gaat het over Abrahams zijn neef Lot. Het Kleutervertelboek eindigt dat verhaal zo:

Ergens tussen de bergen is Lot gaan wonen met zijn dochters. In een donker hol, als een arme man. Hij had zo graag rijk willen worden. Hij had zijn geld zo lief gehad, zijn geld en zijn huis en zijn kudden… Nu had hij alles verloren… Maar hij had de Heere toch ook wel liefgehad. En Die had hij niet verloren. De Heere was er nog wel en Hij wilde ook nog wel Lots vriend zijn. En als de Heere je Vriend is, dan ben je toch niet arm?

Thema: Lot wordt gered uit Sodom. Lezen: Genesis 19: 1 t/m 29

Afspraken voor het bijwonen van de dienst.

Meeluisteren Luister vanaf 9.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie (bestemd voor Leger des Heils).
De tweede collecte is bestemd voor: Jeugdwerk.
De derde collecte is bestemd voor: Onderhoud orgel.

Liturgie.

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow