Morgendienst met ds. T.J. Oldenhuis (Coevorden)

Morgendienst met ds. T.J. Oldenhuis (Coevorden)

  • Datum: 30 jan 2022 • 9:30–11:00
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Maximaal 50 personen mogen de dienst bijwonen in de kerk. Aanmelden kan op vrijdagavond, zie ook:

Afspraken voor het bijwonen van de dienst.

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Jeugdwerk.
De tweede collecte is bestemd voor: Kerk.
De derde collecte is bestemd voor: Diaconie.

Liturgie.

Welkom en mededelingen
Zingen Intochtslied Psalm 62: 1 en 4, Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Klein Gloria
Gebed
Bemoediging en wetslezing
Zingen Psalm 29: 6, Boven ’t bodemloos geweld
Zingen Kindernevendienstlied
Schriftlezing Mattheüs 14: 22-33
Zingen Nieuwe Liedbundel (NLB) Lied 904: 1, Beveel gerust uw wegen
Preek over Mattheüs 14: 30
Zingen NLB Lied 908: 6 en 7, Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen
Dankgave en voorbeden
Zingen Slotlied Liedboek der kerken Gezang 257, Halleluja, eeuwig dank en ere
Zegen

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow