Morgendienst met Ds. M.J. Koppe, Dokkum

Morgendienst met Ds. M.J. Koppe, Dokkum

  • Datum: 29 jan 2023 • 09:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumersweach

Bij binnenkomst kerk: Om zo zuinig mogelijk met gas te zijn komen we via de Boei binnen en is de thermostaat van de kachel iets lager afgesteld.

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie
De tweede collecte is bestemd voor: Kindernevendienst
De derde collecte: Energiekosten kerk, collectebakken die bij de uitgang hangen

Liturgie

Zingen voor de dienst Evangelische liedbundel (ELB 209): 1,2 en 3 Kom in mijn hart
Welkom en mededelingen
Zingen Intochtslied :Lied 149 : 1 en 2, Halleluja! Laat opgetogen
Stil gebed /votum en groet
Zingen: Klein Gloria, Lied 195
Gebed van verootmoediging
Zingen :Lied 63 : 2 en 3,Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat
Wetslezing
Zingen : Lied 119 : 7 en 14, Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt.
Gebed om de Heilige Geest
Zingen KND lied, kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing : Daniel 5 : 1 – 16
Zingen :Lied 118 : 1 en 3,Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen
Verkondiging : tekst : Daniel 5 : 25 : Mene,mene, tekel , ufarsin : geteld, gewogen en te licht bevonden ….
Zingen: OLB Lied 434 : 1 t/m 5 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Dankzegging en voorbeden
Kinderen komen terug van de KND
collecte
Slotlied :Lied 150 : 1 en 2, Loof God , Loof Hem overal
Zegen

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow