Morgendienst 1e Lijdenszondag All for One ‘Toosten op het leven’

Morgendienst 1e Lijdenszondag All for One ‘Toosten op het leven’

  • Datum: 19 feb 2023 • 9:30–11:00
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumersweach

Vandaag is het de 1e Lijdenszondag

Vanmorgen weer een All for One dienst. Het thema is ‘Toosten op het leven’.
De spreker tijdens deze dienst is Lieuwe Bijleveld en er is muzikale medewerking van Smeding muziek.    De dienst begint om 09:30 uur. De dresscode is feestelijk

Bij binnenkomst kerk: Om zo zuinig mogelijk met gas te zijn komen we via de Boei binnen en is de thermostaat van de kachel iets lager afgesteld.

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

 

Collecte (ook Digitaal mogelijk) voor

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO( bestemd voor vaktraining jongeren in Pakistan)
De tweede collecte is bestemd voor: Kerk

Liturgie.

 


Opbrengst ZWO-collecte voor vaktraining jongeren in Pakistan

Op 2 februari was het 70 jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond.
Pakistan was één van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen.
Met de ZWO-collecte van 19 februari doen we iets terug voor mensen in Pakistan, die onze hulp nodig hebben.

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder wie schoolverlaters, met vakopleidingen en leningen. Na het afronden van de opleiding krijgen jongeren begeleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen, zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt.

Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken,
maar ook om jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen,
waardoor er meer onderling begrip ontstaat.

Kerk in Actie vraagt ons om de collecte van 19 februari van harte te ondersteunen
door een collectebijdrage in de collectezak te doen.
Bijdragen kan ook via Appostel app of door overmaking naar de ZWO-bankrekening,
NL70 RABO 0147 8902 33, met vermelding van “Jongeren Pakistan”. Helpt u mee?

Hartelijke groet van de ZWO-commissie

 


 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow