Morgendienst Drs. A.J. Fraanje, Drachten, 1ste Lijdenszondag

Morgendienst Drs. A.J. Fraanje, Drachten, 1ste Lijdenszondag

  • Datum: 26 feb 2023 • 9:30–11:00
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumersweach

Lijdenstijd
vandaag de eerste zondag van de lijdenstijd, vanaf deze zondag doven we de kaarsen en
volgen de veertig dagentijd.

Bij binnenkomst kerk: Om zo zuinig mogelijk met gas te zijn komen we via de Boei binnen en is de thermostaat van de kachel iets lager afgesteld.

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube 

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO ( bestemt voor  noodhulp Syrië en Turkije zie hieronder)
De tweede collecte is bestemd voor: Onderhoud orgel

Liturgie.

Zingen voor de dienst Lied 556 Alles wat over ons geschreven is
Welkom door de Kerkenraad.
Zingen aanvangslied Psalm 73 vers 10 en 9. Wie heb ik in de hemel, Heer,
Gelegenheid voor gebed.
Belijdenis van afhankelijkheid en Groet namens God.
Zingen Evangelische Liedbundel lied 238 Vader daal nu met uw Geest neer.
Woorden voor onderweg.
Zingen Evangelische Liedbundel lied 228 : 1Heer, U staat in ons midden,
Zondag Gebed.
Zingen Evangelische Liedbundel lied 228 : 2.3.4. Vol liefde zijn uw ogen,
Kinderen gaan naar hun dienst , we zingen met elkaar het kindernevendienst lied.
Schriftlezing Psalm 119 vers 89/91 en 103/105.
Zingen lied 723 Waar God de Heer zijn schreden zet
Uitleg en verkondiging. Thema: Christus wijst je de weg naar een Hoop Volle Toekomst.
Zingen lied 913 Wat de toekomst brengen moge
Danken en Bidden.
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Inzameling van de gaven.
Zingen Opwekking 687 Heer wijs mij Uw weg
Wegzending en Zegen met 3x Amen.


Noodhulpcollecte voor Syrië en Turkije

Begin deze maand werden Syrië en Turkije getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen, gevolgd door tientallen naschokken. De gevolgen zijn niet te beschrijven. De TV-beelden spreken voor zich. Vele duizenden hebben de aardbevingen niet overleefd. Velen zijn huis en haard kwijt.

Kerk in Actie is direct begonnen met een noodhulpactie voor de slachtoffers in Noord-Syrië,
omdat Kerk in Actie daar via het al bestaande netwerk (partners en kerken), hulp op de juiste plek kan geven. Hulp is dringend nodig, want na een bloedige burgeroorlog gevolgd door een diepe economische crisis is dit opnieuw een grote ramp voor een kwetsbaar land als Syrië. De situatie is des te moeilijker omdat de weersomstandigheden belabberd zijn (sneeuw, regen en koude).
Kerken vangen zoveel mogelijk mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou.

Kerk in actie ondersteunt de kerken maximaal vanuit het bestaande (uitgebreide) netwerk
dat in Syrië al jarenlang actief is. Om een idee te krijgen wat zoal verstrekt wordt: hygiënepakket voor 2 personen (30 euro), één dag eten en drinken voor een getroffen gezin (50 euro), dekens en een matras voor een dakloze (75 euro).

Vandaag collecteren we– als Protestantse Gemeente Kollumerzwaag – voor de zwaar getroffen bevolking van Noord-Syrië. Andere hulporganisaties, bv. Het Rode Kruis, richten zich meer op Turkijë.
Doet u mee en geef!! Uw steun is dringend nodig. “Dank voor uw bezorgdheid, gebed en hulp”.

De ZWO-commissie heeft alvast een voorlopig bedrag van € 500,= overgemaakt naar Kerk in Actie.

Hoe hoog wordt het uiteindelijke bedrag?
Uw bijdrage is welkom in de collectezak. Deze kan ook worden overgemaakt via Appostel of via de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. “Noodhulp aardbevingen”.

Met een groet van de ZWO-commissie.


 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow