Morgendienst Ds. J.P.Strietman Heinkenszand ,5de Lijdenszondag

Morgendienst Ds. J.P.Strietman Heinkenszand ,5de Lijdenszondag

  • Datum: 26 mrt 2023 • 9:30–11:00
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumersweach

5de Lijdenszondag

Bij binnenkomst kerk: Om zo zuinig mogelijk met gas te zijn komen we via de Boei binnen en is de thermostaat van de kachel iets lager afgesteld.

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: Kerk
De tweede collecte is bestemd voor: Jeugdwerk
De derde collecte is vanaf deze week bestemd voor: energiekosten (collectebakken die bij de uitgang hangen)

Liturgie.

Zingen voor de dienst: Joh. de Heer Lied 836: 1 en 3  Op die heuvel
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen intochtslied: Gezang 574: 1, 2 en 3 Glorie zij U Christus
Stil gebed – Votum en Zegengroet
Welkom door de ouderling van dienst
In memoriam overleden gemeentelid
Zingen : Evangelische Liedbundel Lied 413: 1 en 3 Lichtstad met uw paarlen
Ouderling van dienst – dooft 5e kaars en leest gedicht
Zingen : Psalm 43: 1 en 4 O God kom mijn geding beslechten
Lezen van de Wet
Zingen : Gezang 177: 1, 2 en 6 (Liedboek 1973) Leer mij o Heer Uw lijden
Gebed
– kinderen naar kindernevendienst –
Lezen van de Zeven Kruiswoorden (Ans Jansen)
afgewisseld met het zingen van
Zingen Evangelische Liedbundel Lied 114 Als ik in gedachten sta
Verkondiging
Zingen:  Opwekking Lied 770 Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam
Lezen van de Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 5: 6 en 7 Maar die Uw lieve naam belijden
Dankgebed en voorbede – kinderen komen terug
Inzameling van de gaven
Zingen: Gezang 578: 1, 2 en 6 O kostbaar kruis o wonder Gods
Zegen (gezongen amen)


ZWO-project Fryslân foar Moldavië

Vanmorgen, na afloop van de dienst wordt het  magazine  over dit project uitgedeeld; 1 per gezin.
Over dit project staat ook informatie op blz 13/14 van het recente kerkblad en bij nieuws op deze site.

 


 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow