Morgendienst Israëlzondag met ; Dhr. P.Knijff

Morgendienst Israëlzondag met ; Dhr. P.Knijff

  • Datum: 01 okt 2023 • 09:30–10:30
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumersweach

Vandaag is het Israël zondag waarin we gedenken dat de staat Israël 75 jaar bestaat.
M.m.v. zanggroep Nynke Dandan en groep

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk

De eerste collecte is bestemd voor: Kerk & Israël
De tweede collecte is bestemd voor: Onderhoud orgel
De derde collecte (collectebakken die bij de uitgang hangen) is bestemd voor: “Noodhulp rampen Marokko en Libië”. (zie hieronder)

Liturgie

Vooraf zingen door de groep.
Zingen voor de dienst: Evangelische liedbundel 194 Er is een stad voor vriend en vreemde
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen: Intochtslied Psalm 135: 1, 2 en 7 Halleluja loof de Heer
Stilte moment
Bemoediging en groet
Aankondiging: Rehabilitatie voor Israël.
Kijken naar video: Waar denk jij aan, als je aan Israël denkt?
Zangblokje 1 met 3 liederen Nynke Dandan en groep
Gebed om de Heilige Geest
Kinderneven dienst: Luisterlied voor kinderen. Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing: Zacharia 8:1 t/m 23
Zingen: Zingend en gezegend 38 Jeruzalem zo zegt de Heer Melodie Psalm 122 (Zie bijlage 1)
Overdenking
Zingen: Hemelhoog 262 God van toekomst en verleden Melodie lied 802 Door de wereld gaat een woord (Zie bijlage 2)
De kinderen komen terug
Zangblokje 2 met 3 liederen Nynke Dandan en groep
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van onze gaven.
Slotlied Psalm 89: 7, 9 en 13 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt
Zegen

Bijlage 1
1.Jeruzalem, zo zegt de Heer,
wanneer Ik in uw midden woon,
als koning zetel op mijn troon,
als Ik tot Sion wederkeer,
dan wordt uw goede naam genoemd
en hemelhoog uw trouw geroemd.
Sion wordt dan alom geprezen
omdat de Heer zijn heiligheid
op deze berg heeft uitgespreid
hier zal Hij God en koning wezen!

2.Dan zitten weer bijeengeschaard
mannen en vrouwen langs de kant,
krukken en stokken in de hand,
ouden van dagen, hoogbejaard;
rondom zien zij Gods heerschappij,
de kinderen, weer vrij en blij,
jongens en meisjes, allerwegen,
die spelen daar, verrukt van vreugd
en lachen luid Gods lieve jeugd
heeft hier de toekomst weergekregen.

3. Al is dat voor wie dan nog leeft
een wonder, ondoorgrondelijk,
voor God is niets te wonderlijk
dit is wat Hij gesproken heeft:
Ik breng voorgoed mijn volk naar huis,
in Sion is het waarlijk thuis,
op recht en trouw bouw Ik uw woning;
o volk, Ik breng van oost en west
u thuis dat is het allerbest;
Jeruzalem, daar woont uw koning!

Bijlage 2
1.Door de eeuwen zwierf een volk,
voortgedreven en vervolgd.
In verdrukking hield het stand,
smachtend naar een vaderland

Refrein:
God van toekomst en verleden,
sterk Uw volk met hoop en kracht,
geef het wijsheid, schenk het vrede,
in het land waar U hen bracht.

2. In Europa’s zwartste nacht,
werden velen omgebracht.
Uit de as van dood en pijn,
rees een volk nog zwak en klein + Refrein

3. In het vroeger vaderland,
kwam een nieuwe staat tot stand.
Dwars door strijd en grote druk,
vocht men moedig voor geluk +Refrein

4. Van het dorre, droge zand,
maakte ze een vruchtbaar land
Hoop bloeit op in de woestijn,
laat het tot een teken zijn!+Refrein

5.In de dreiging om hen heen,
stond het volk heel vaak alleen,
maar door trouwe vriendschapsband
kwam er uitkomst, hield het stand.+ refrein

6.En nog altijd brengt de strijd
dat men aan twee zijden lijdt.
Heer hoelang nog duurt dit voort?
Kom, vervul uw hoopvol woord. + Refrein


Opbrengst 3e collecte
De opbrengst van de 3e collecte is vandaag en de komende zondagen in oktober bestemd voor “Noodhulp rampen in Marokko en Libië”.
Meer informatie over dit doel staat in het laatste kerkblad. Uw bijdrage kunt u ook overmaken naar de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. NOODHULP.
Hartelijk dank.

De ZWO-commissie

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow