Morgendienst met ; Dhr. J. van de Kamp, Leeuwarden

Morgendienst met ; Dhr. J. van de Kamp, Leeuwarden

  • Datum: 08 okt 2023 • 9:30–10:30
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumersweach

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie
De tweede collecte is bestemd voor: Algemeen Kerkelijk Werk
De derde collecte (collectebakken die bij de uitgang hangen) is bestemd voor: “Noodhulp rampen Marokko en Libië”. (zie hieronder)

Liturgie.

Welkom door de ouderling van dienst
Zingen intochtslied Evangelische liedbundel lied 170 Groot is uw trouw, o Heer
Stil gebed
Votum en groet
Zingen psalm 1;1 Gezegend hij, die in de bozen raad
Lezen van de geboden vanuit Rom 12-9-21
Zingen Evangelische Liedbundel lied 119 :1 en 2 Liefde was het onuitputtelijk.
Zingen kindernevendienstlied, kinderen gaan naar de kindernevendienst.
Lezen Efeziers hoofdstuk 1 als geheel NBV
Zingen Gezang 314 uit liedboek van de kerken :1, 2 en 3
Overdenking : Gods verlangen naar de mens
Zingen psalm 84 : 1, 2 en 6 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
Voorbede en dankzegging.
Collecte
Slotzang Evangelische liedbundel lied 351 Machtig God, sterke Rots

 


Opbrengst 3e collecte
De opbrengst van de 3e collecte is vandaag en de komende zondagen in oktober bestemd voor “Noodhulp rampen in Marokko en Libië”.
Meer informatie over dit doel staat in Tsjerkepraat no 530
Uw bijdrage kunt u ook overmaken naar de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. Noodhulp.
Hartelijk dank.

De ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow