Eeuwigheidszondag morgendienst met; Ds. J.P. Strietman, Heinkenszand

Eeuwigheidszondag morgendienst met; Ds. J.P. Strietman, Heinkenszand

  • Datum: 26 nov 2023 • 9:30–10:30
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumersweach

Eeuwigheidszondag
Vanmorgen gedenken wij onze gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. We noemen hun namen en we ontsteken een kaars voor hen. En er is ook dit jaar weer een kaars voor hen die we niet specifiek benoemen, maar die in onze gedachten zijn. En dit jaar mogen we dan ook wel even denken aan al die slachtoffers die zijn gevallen door oorlog en geweld.

Als het goed is hebben alle families van hen die we zullen herdenken een uitnodiging gekregen om erbij te zijn. Zij krijgen het steentje met de naam van het overleden familielid en de kaars die ontstoken is mee naar huis.
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken voor de familieleden van hen die we hebben herdacht en de wijkouderlingen die hierbij betrokken zijn.

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO. “Opvang en begeleiding van straatkinderen in Oeganda”.(zie hieronder)
De tweede collecte is bestemd voor: Kerk.
De derde collecte (collectebakken die bij de uitgang hangen) is bestemd voor: Kerk/energiekosten

Liturgie.

Zingen voor de dienst: ELB 413: 1, 2, 3 en 4 Lichtstad
Welkom door ouderling van dienst
Zingen als intochtslied: Psalm 121: 1 en 2 Ik sla de ogen op en zie
Stil gebed – Votum en Zegengroet
Zingen: Gezang 195 Klein Gloria
Inleidend woord
Zingen Gezang 885: 1 en 2 Groot is Uw trouw
Gedicht ‘Ik mis dy’
Zingen: Psalm 61: 3 en 5 Laat mij als een kleine vogel
Gedenken overledenen – eerste deel
Zingen: Gezang 727: 2 Gij waart hun Rots
Gedenken overledenen – tweede deel
Zingen: Gezang 727: 4 Hun is de prijs
Gebed
Zingen het kindernevendienstlied, kinderen gaan naar de kindervevendienst
Schriftlezing: Psalm 73: 1 t/m 28 
Zingen: Psalm 73: 9 en 10 Nu blijf ik bij U voor altijd
Verkondiging
Zingen: Opwekking 770: 1, 2, 3 en 4 Hoe wonderlijk mooi
Dankgebed en voorbede
Inzameling van de gaven – kinderen komen terug
Zingen: Psalm 121: 3 en 4 De Heer brengt al uw heil tot stand
Zegen (gezongen amen)


De ZWO-collecte is bestemd voor “Opvang en begeleiding van straatkinderen in Oeganda”.

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen de kinderen tijdelijk op en herenigen hen met familie in hun geboorteregio. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om migratie van nieuwe kinderen naar de stad te voorkomen.

De betreffende families worden langdurig ondersteund. De verzorgers leren ze hoe ze genoeg geld kunnen verdienen en voedsel verbouwen. Ze krijgen landbouwgereedschap. Jongeren kunnen een vaktraining volgen. Ze krijgen een startpakket voor een eigen bedrijfje. Inmiddels krijgen families in ruim 200 dorpen al hulp.

Het resultaat van deze manier van werken? Kinderen kunnen eindelijk weer naar school. Een kind dat op school zit en het daar naar zijn zin heeft, wil helemaal niet terug naar de straten van Kampala.

Uw bijdrage voor deze collecte is meer dan welkom. Deze kunt u in de collectezak doen, overmaken via de Appostel App of overmaken naar de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, met vermelding van “Kinderen Oeganda”.

Hartelijk dank voor uw steun aan dit project.

Met een groet van de ZWO-commissie.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow