Morgendienst met Ds. M.J. Koppe, Dokkum ; 2e Adventszondag

Morgendienst met Ds. M.J. Koppe, Dokkum ; 2e Adventszondag

  • Datum: 10 dec 2023 • 9:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumersweach

Vanmorgen  is het de tweede zondag van advent en viering Heilig Avondmaal

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO “Hulp aan jonge vluchtelingen in Myanmar” (zie hieronder)
De tweede collecte is bestemd voor: Kerk
De derde collecte (collectebakken die bij de uitgang hangen) is bestemd voor: Kerk/energiekosten

Liturgie:

Zingen voor de dienst : EvB 209 : 1,2 en 3 Kom in mijn hart
Binnenkomst en mededelingen door de ouderling van dienst
Zingen als intochtslied : ps 43 : 3 en 4
Gebed van verootmoediging
Zingen : Lied 118 : 1 en 2 Op U ,mijn Heiland, blijf ik hopen
KnD , aansteken adventkaars
Schriftlezing : Zacharia 12 : 1- 9
Zingen :Lied 262 : 1,2 en 3 Op, waak op !
Verkondiging
Zingen : Lied 360 : 1, 2en 3 Heer, wij komen vol verlangen
Viering H.Avondmaal
– lezen formulier , zingen : Lied 358 : 1 t/m 5
– Brood en Wijn , nodiging
zingen : Lied 358 : 6
Kinderen komen terug uit de KND
Dankzegging en voorbeden
Collecte
Slotlied : Lied 124 : 1 t/m 5 Nu daagt het in het Oosten
Zegen


De ZWO-Collecte is bestemd voor “Hulp aan jonge vluchtelingen in Myanmar”

Als gevolg van de langdurige conflicten in het Zuidoost-Aziatische land Myanmar (voorheen Birma) zijn veel inwoners over de grens met het buurland Thailand gevlucht. Alleen al in Mae Sot en omgeving verblijven ca 250.000 Birmese migranten en hun gezinnen.

Met steun van Kerk in Actie worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing. Kinderen zonder identiteitspapieren krijgen een geboortebewijs, want zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet en komen de basismensenrechten van kinderen in gevaar! Ze hebben geen recht op onderwijs, gezondheidszorg, en de risico’s op uitbuiting en misbruik zijn groter. Kinderen worden bewust gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn zo op de toekomst voorbereid.

Om hulp aan de kinderen/jongeren mogelijk te maken, vraagt Kerk in Actie om uw bijdrage in de collectezak. U kunt deze ook overmaken via de Appostel App of naar de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, met vermelding van “Myanmar/Birma”.

Namens Kerk in Actie hartelijk dank voor uw bijdrage.

De ZWO-commissie

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow