Morgendienst met ; Ds. W.J.van Dijk

Morgendienst met ; Ds. W.J.van Dijk

  • Datum: 07 apr 2024 • 9:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumersweach

Vanmorgen  is onze voorganger Ds. W.J .van Dijk

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: Kerk
De tweede collecte is bestemd voor: Diaconie
De derde collecte (deur) is bestemd voor: Kerk (bestemd voor verbouw Pastorie zie hieronder)

Liturgie 

Zingen lied voor de dienst – ELB 410: 1,2,3,4 Jeruzalem o eeuw’ge gouden stad
Welkom door ouderling van dienst
Zingen aanvangslied – NLB 513: 1,2,3,4 God heeft het eerste woord
Stil gebed
Votum en groet
Klein gloria
Zingen lied – ELB 218: 1,2 Samen in de naam van Jezus
Gebed om Gods Geest
Zingen kindernevendienstlied, de kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing 1e deel ~ Lukas 24: 13-27
Zingen lied – NLB 864: 1,5 Laat ons de Heer lofzingen
Schriftlezing 2e deel ~ Lukas 24: 28-48
Zingen lied – NLB 657: 1,4 Zolang wij ademhalen
Preek
Zingen lied – ELB 140: 1,2,3 Kroon Hem met gouden kroon
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen slotlied – ELB 413: 1,2,3,4 Lichtstad met uw paarlen poorten
Zegen


Gedurende de maanden maart en april
is de opbrengst van de (deur)collecte bestemd voor: Kerk ( verbouw pastorie)

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow