1e Pinksterdag morgendienst met ; Dhr. P.Knijff

1e Pinksterdag morgendienst met ; Dhr. P.Knijff

  • Datum: 19 mei 2024 • 9:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumersweach

1e Pinksterdag  vanmorgen  is onze voorganger Dhr. P.Knijff  

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: Kerk
De tweede collecte is bestemd voor: Diaconie
De derde collecte (deur) is bestemd voor: bestemd voor Pinksterfeest Veenklooster (zie hieronder)

Liturgie 

Zingen voor de dienst: ELB 150 Ruis O Godstroom van genade
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen: Intochtslied: Psalm 87 Op Sions berg sticht God zijn Heilige stede
Stilte moment
Bemoediging en groet
Zingen: Klein gloria
Aankondiging: Pinksteren: Feest van de Hoop + uitleg bloemschikking
Zingen: Lied 680: 1,4 en 5 Kom Heilige Geest Gij vogel Gods
Gebed om de Heilige Geest
Kinderen gaan naar de KND we zingen het kindernevendienstlied
Lezing 1: Genesis 11: 1-9
Luisteren na eerste lezing: Orgelspel: bewerking door Johan Kirnberger van Komm o komm du geist des lebens.
Lezing 2: Matheus 24: 13+ 14 en Handelingen 2: 1-12
Zingen na Tweede lezing: Kracht uit de hoogte van Jaap Zijlstra Melodie ELB 132 U zij de glorie zie bijlage 1
Overdenking
Zingen: Lied 687 Wij leven van de wind
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen: Kom Geest van God. Lied wat gezongen werd bij het begin van de Protestantse kerk in 2004- Melodie Psalm 134 – zie bij bijlage 2
Dankgebed en voorbeden
De kinderen komen terug
Inzameling van onze gaven.
Zingen: Slotlied Lied 675 Geest van hierboven
Zegen

Bijlage 1 Melodie U zij de glorie ELB 132

1.Kracht uit de hoogte,
vuur van God de Heer
daal op onze hoofden,
ja, daal in ons neer.
Geef ons taal en teken,
spreek door onze mond,
laat de wereld weten:
Christus overwon!
Kracht uit de hoogte,
vuur van God de Heer,
daal op onze hoofden,
ja, daal in ons neer.

2.Storm van de hemel,
stem van grote kracht,
spreek in onze dagen,
spreek met overmacht.
Stort in ons Uw vreugde,
steek de tongen aan,
laat de schepping weten:
Jezus is opgestaan!
Storm van de hemel,
stem van grote kracht,
spreek in onze dagen,
Spreek met overmacht

Bijlage 2 Melodie psalm 134

Kom, Geest van God, vernieuw uw kerk,
stel onze zelfzucht paal en perk –
dat wij in U één brood, één wijn,
één lichaam en één tempel zijn.

Koningen in Gods koninkrijk
zoeken wij driftig ons gelijk,
breken kapot het ene brood,
delend wat liefde ooit omsloot.

Kom, goede Geest, vernieuw ons hart,
zie hoe het is verscheurd, verward –
beadem ons, heel onze wond,
kus onze zieke ziel gezond!

Heer in de hemel, geef gehoor,
geef voor de aarde ons een oor –
dat wij tezamen, groot en klein,
uw handen en uw voeten zijn;

dat onze mond uw woord verhaalt,
dat onze tong uw trouw vertaalt,
één volk, één vuur, één meesterwerk –
kom, Geest van God, vernieuw uw kerk!


Gedurende de maand  Mei is de opbrengst van de (deur)collecte bestemd voor: Pinksterfeest Veenklooster

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow