Morgendienst met ; Dhr. J.Y. van der Wal, Morra

Morgendienst met ; Dhr. J.Y. van der Wal, Morra

  • Datum: 26 mei 2024 • 9:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumersweach

Vanmorgen  is onze voorganger Dhr. J.Y. van der Wal, Morra

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO is bestemd voor: gemeenteopbouw dorpskerken in Bangladesh.(zie hieronder 1)
De tweede collecte is bestemd voor: Kerk
De derde collecte (deur) is bestemd voor: Pinksterfeest Veenklooster (zie hieronder 2)

Liturgie 

Zingen voor de dienst: Elb. 218 : 1, 2 en 3 ‘Samen in de Naam van Jezus’
Welkom ouderling van dienst
Mededelingen
Lied van intocht: Ps. 8 : 1, 2, 3 en 4 ‘Heer onze Heer, hoe heerlijk en verheven’
Woord van bemoediging en Groet
Klein Gloria
Zingen: Nieuweliedboek. 405 : 1, 3 en 4 ‘Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig’
Gebed bij de opening van de Schriften
Kinderen naar de nevendienst we zingen het kindernevendienstlied
Zingen: Lieteboek 314 : 1, 2 en 3 ‘Om Jo Wurd te hearren, Hear’
Schriftlezing: Handelingen 2 : 14-36
Zingen: Ps. 105 : 1, 2 ‘Loof God de Heer, en laat ons blijde’
Schriftlezing: Handelingen 2 : 37-47
Zingen: Ps. 105 : 3 ‘God, Die aan ons Zich openbaarde’
Verkondiging ‘U is de belofte’ n.a.v. Hand. 2 : 39
Zingen: Ps. 90 : 1, 8 ‘Gij zijt geweest, o Heer, en Gij Zult wezen’
Kinderen komen terug in de kerk
Dank- en voorbeden
Slotlied: Lieteboek 425 ‘Wy gean mei Jo segen’
Zegen
Amen, amen, amen


1 De ZWO-collecte is bestemd voor: gemeenteopbouw dorpskerken in Bangladesh.

In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en te blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw, dat bestaat uit bijbelonderwijs, kinderwerk, het opleiden van lokale voorgangers en diaconaat.

Lokale voorgangers leren tijdens trainingen hoe zij kunnen voorgaan in een dienst, de zangdienst kunnen leiden, zondagsschool kunnen geven of leiding kunnen geven aan een jongeren- of vrouwengroep. Dankzij dit programma kunnen de gemeenten groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.

Voor het programma Zending van Kerk in Actie in Bangladesh is uw financiële steun nodig. Vandaar dat de opbrengst van de ZWO-collecte van zondag 26 mei naar dit doel gaat. Met uw bijdrage kunnen dorpskerken vitale gemeenten worden.

Uw bijdrage is dus welkom via de collectezak óf via de Appostel App óf via de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. Dorpskerken Bangladesh.

De ZWO-commissie beveelt de actie van harte aan.

2. Gedurende de maand Mei is de opbrengst van de (deur)collecte bestemd voor: Pinksterfeest Veenklooster

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow