Morgendienst intrede en bevestiging nieuwe dominees

Morgendienst intrede en bevestiging nieuwe dominees

  • Datum: 16 jun 2024 • 9:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumersweach

Vanmorgen een feestelijke dienst met de intrede en bevestiging
van het domineesechtpaar Jelle en Ineke de Kok – Mellema

Voorgangers: ds. Hans de Jong uit Surhuisterveen en eigen kerkelijk werker Pieter Knijff
Ds. Ineke de Kok-Mellema en ds. Jelle de Kok
Organist: dhr. Auke de Boer
M.m.v. eigen band Highway en gelegenheidskoor “Sa no en dan”

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO-collecte bestemd voor training thuiszorg in Libanon. (zie hieronder 1)
De tweede collecte is bestemd voor: Bloemen- & wijkwerk
De derde collecte (deur) is bestemd voor: Pinksterfeest Veenklooster. (zie hieronder 2)

Liturgie 

Lied voor de dienst: Opwekking 797 Breng ons samen, (Highway en “Sa no en dan”)
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Intochtslied: Psalm 149:1,2 Halleluja laat opgetogen
Stil gebed
Woord van bemoediging en groet
Zingen: Klein Gloria
Uitleg over de liturgische bloemschikking
Het gelegenheidskoor “Sa no en dan zingt”: Because he lives
Gebed
De verbintenis van ds. Ineke de Kok-Mellema en ds. Jelle de Kok aan de gemeente van Kollumerzwaag
Zingen Lied: NLB 415:3 Zegen hen Algoede
De verbintenis van ds. Ineke de Kok-Mellema en ds. Jelle de Kok aan de gemeente van Kollumerzwaag
Zingen: NLB 305:1,2,3 Alle eer en alle glorie
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Gesprekje met de kinderen
Kinderlied: Zoek eerst het Koninkrijk van God
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Mattheus 5:13-16 (NBV ’21)
Verkondiging door ds. Ineke: Leven tot eer van de Vader
Zingen: Opwekking 807 God van licht
Schriftlezing: Mattheus 6:25-34 (NBV 21)
Verkondiging door ds. Jelle: De zorg van de Vader
Zingen: Gezang 465:1,4,5 (Liedboek voor de kerken 1973) Van U zijn alle dingen
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”
De kinderen komen terug van de kindernevendienst
Collectes (tijdens de collecte Opwekking 553 Laat het feest zijn -Highway en “Sa no en dan”)
Zingen Slotlied: NLB 416 Hear wês mei us/Ga met God (gemeente, Highway en “Sa no en dan”)
Zegen + 3 maal gezongen AMEN
We luisteren naar Postlude (Sortie) in C van Henry Smart

 


1 ZWO-collecte bestemd voor training thuiszorg in Libanon

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgmedewerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan.

Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen voor Libanezen en Syrische vluchtelingen. Na hun diplomering kunnen ze vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren. Dat biedt hoop voor de toekomst!

Via het programma Werelddiaconaat helpt Kerk in Actie Libanezen en Syrische vluchtelingen op weg naar een baan en bestaanszekerheid. Geef in de ZWO-collecte of maak uw bijdrage over via de Appostel App of via de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33 met vermelding van Thuiszorg Libanon. De ZWO-commissie maakt vervolgens het totaalbedrag over naar Kerk in Actie.

Helpt u mee om (ook) deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank.

De ZWO-commissie.

2 Gedurende de maand Juni is de opbrengst van de (deur)collecte bestemd voor: Pinksterfeest Veenklooster.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow