Foto’s startzondag 20 september 2015

Foto’s startzondag 20 september 2015

Zondag 20 september was de startzondag van het winterwerk. Het thema was ‘goede buren’. Voorganger was ds. Mink en Séphora zorgde voor muzikale begeleiding en een prachtig optreden. Iedereen mocht bloemen meenemen en deze na afloop van de dienst bezorgen bij zieken en ouderen van onze beide gemeentes.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow