Adventstijd kindernevendienst

Adventstijd kindernevendienst

In de Adventstijd lezen wij met de kinderen van de kindernevendienst mee over de moeders die in de stamboom van Jezus genoemd worden aan het begin van het Matteüsevangelie:

27 november Matteüs 1: 3 Tamar (Genesis 38)
4 december Matteüs 1: 5 Rachab (Jozua 2)
11 december Matteüs 1: 5 Ruth (Ruth)
18 december Matteüs 1: 6 Batseba (2 Samuël 11)
25 december Matteüs 1: 16 Maria (Lucas 2)

Zo volgen we de lijn van de belovende God door de heilsgeschiedenis heen. Het thema is dan ook: ‘Beloofd is beloofd’.

‘Beloofd is beloofd’
Voor in de kerk komt een boom in een cirkel te staan. Een boom waarvan je naast de stam en takken ook de wortels ziet. De wortels laten zien waar de boom is begonnen. Ze helpen een boom om te groeien en stevig te kunnen staan.

We noemen deze boom een levensboom. De levensboom (boom die leven geeft) komt al in het Oude Testament in de hof van Eden voor, waar wij er niet meer bij kunnen. In het Nieuwe Testament wordt er een nieuwe levensboom bij mensen geplant. Dat is Jezus, die komt om ons nieuw leven te geven.

Vijf vrouwen staan in de Adventsdagen centraal: Tamar, Rachab, Ruth, Batseba en Maria. Ze zijn de takken aan onze projectlevensboom. Takken die geregeld flink wat te verduren krijgen door de stormen in hun leven. Die de dingen in hun leven soms buigen naar hun eigen verlangens tot het barst. Met vaak grote gevolgen. Maar die ondanks alles wat er gebeurt toch geloven in een toekomst. Vasthouden aan Gods belofte en leven uit Zijn genade.

Onze levensboom is rood en rood doet een beetje denken aan pijn. Bijvoorbeeld als je een wondje hebt dat bloed. Want bloed is rood. En pijn heeft vaak ook te maken met dingen die verkeerd gaan. Want ook dat is het leven.

In de levensboom in de kerk zie je een witte draad die helemaal met de boom verweven is. Dat is ons teken van hoop, en betekent Gods voortdurende belofte die door de verhalen heen loopt. Want wit is de kleur van helemaal schoon zijn, van vergeving, van ‘het wordt goed!’ Die witte draad zorgt dat het rood van de boom een kleur van leven en liefde wordt.

Aan onze levensboom worden in de loop van het project vijf platen toegevoegd, die allemaal een persoonlijke belofte weerspiegelen. Met dit project laten we Gods onophoudelijke trouw zien en de beloften die Hij nakomt! Want: ‘Beloofd is beloofd!’

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow