Jongeren geven het licht door

Jongeren geven het licht door

Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht

Op Eerste Paasdag is de nieuwe paaskaars ontstoken in de Grutte Tsjerke. Daarna is het “vuur” door verschillende jongeren doorgeven en hiermee is uiteindelijk de paaskaars in de Alde Tsjerke ontstoken.

Zie hier hoe jongeren het licht doorgeven. Het licht dat geloof, hoop en liefde symboliseert. Juist in deze donkere tijd hebben we dat licht hard nodig. Juist nu we afstand moeten houden willen we graag nabijheid ervaren. Zo bemoedigen en inspireren we elkaar.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow