Paasstuk gemaakt met club groep 7/8

Paasstuk gemaakt met club groep 7/8

Nadenken over de betekenis van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag.

Het ei 🥚 staat voor nieuw leven, de bloembollen voor een nieuw begin.

Als afsluiting: Chocolade paaseitjes zoeken 😀

We wensen iedereen Goede Paasdagen 💜

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow