Schoenendoosactie

Schoenendoosactie

OPROEP: 👢👡👠🥿🥾👟👞!


De schoenendoosactie komt er weer aan…
Dit jaar werkt Samen Groeien, samen met jeugddienstcommissie en ook CBS de Stapstien doet weer mee!
Binnenkort nog meer nieuws hierover, maar voor nu vast een oproep:
Schoenendozen verzamelen!!!
Dus als je nieuwe schoenen koopt, bewaar de doos, zodat er een ” schat ” van gemaakt kan worden!

#geefeenschat #schoenendoosactie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow