Afscheidsdienst ds. J.P Strietman (10 oktober 1999 – 26 juni 2022)

Afscheidsdienst ds. J.P Strietman (10 oktober 1999 – 26 juni 2022)

Zondag 26 juni 2022 gaat de geschiedenis van onze gemeente in als de dag waarop we afscheid namen van ds. J.P. Strietman en zijn gezin. Hier volgt een kort verslag van deze dag, aan de hand van enige foto’s.

‘s Morgensvroeg is de vlag gehesen met een afbeelding van dominee erop. En ook de tekst uit Filippenzen 4: 4 uit de NBG-1951 “Uw vriendelijkheid zij bij alle mensen bekend”. Een eigenschap die Paulus graag bij christenen ziet en een eigenschap die door veel gemeenteleden werd genoemd toen wij vroegen naar de meest kenmerkende eigenschap van dominee.

‘s Middags was de eredienst waarin de gemeenteleden en andere belangstellenden afscheid namen van dominee en zijn gezin. Dominee gaf ons mee dat het centrum van geloof en prediking de redding door de Here Jezus is. Dat is kruisiging- opstanding en ten hemel varen om daar Zijn koninkrijk te sturen tot de dag dat Hij weer terugkomt. De organisten zorgden voor een prachtig orgelspel, het gelegenheidskoor gaf hun eigen bijdrage en brassband Westersweach begeleidde en bracht ons in de juiste stemming met “Joy, Peace and Happiness”.

In de 22 jaar en 8 maanden dat dominee verbonden was aan Kollumerzwaag heeft hij volgens de boeken 296 kinderen gedoopt en hij hoopt er nog één te dopen. 18 kinderen- van ieder doopjaar één- zongen samen met het gelegenheidskoor een dooplied en overhandigden daarna dominee de doopkan van de gemeente. De kinderen van de kindernevendienst gaven twee vazen vol met zelfgemaakte bloemen met daarop hun naam en een foto van henzelf. De jongerengroep “Your Choice” gaf een paraplu met eigen embleem en de catechisatiegroep “Uniek” bood een prachtig zelfgemaakt werk aan.

De gemeente bracht een grote som geld bij elkaar waar de commissie een aantal cadeaus uit kon betalen. Nog even op een rijtje:

  • Een tuinbank met daarin de inscriptie: “Wees in geen ding bezorgd”. Ooit de intredetekst waarmee dominee hier begon in Kollumerzwaag en die te vinden is in Filippenzen 4: 6-7. De bank is gemaakt door Jack Kazimier.
  • Een paar ‘scherjontsje’klompen met geitenwollensokken.
  • Twee olijfbomen die worden geplant in de Negev-woestijn in Israël, met bijbehorende oorkondes en een olijfboompje voor thuis.
  • Een cadeaucheque ter waarde van € 1.750,-.
  • Een foto van de Grutte Tsjerke met pastorie, om bij dominee thuis aan de muur te hangen.
  • Een bos bloemen voor dominees mevrouw. Volgens dominee altijd zijn steun en toeverlaat.
  • Een boek met foto’s en geschreven stukjes over dominee van gemeenteleden. Dit is samengesteld door Jaap van der Boon.

Na de dienst was er gelegenheid om afscheid te nemen van het echtpaar Strietman. Tegelijkertijd kon er genoten worden van door gemeenteleden gemaakte appeltaart en de kosters zorgden voor koffie en thee.

Volgens ons kunnen we met elkaar terugkijken op een geslaagde zondag. We hopen dat dominee met zijn gezin een goede tijd mag beleven in Heinkenszand. En we hopen natuurlijk dominee ook nog eens terug te zien.

Commissie Afscheid ds. Strietman (Jaap van der Boon, Jikke Feenstra, Gretha de Jong , Hester van der Heide, Pieter Knijff, Willem van der Veen, Jantsje Wijma)

Bekijk meer foto’s van de dienst.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow