College: grote gaten parkeerterrein gedicht en onderzoek zelfvoorzienend kerkgebouw

College: grote gaten parkeerterrein gedicht en onderzoek zelfvoorzienend kerkgebouw

Beste gemeenteleden,

Parkeerterrein
De gaten in het parkeerterrein van de kerk zijn gedicht. Na onderzoek door het college van kerkrentmeesters bleek dat de gaten niet met nieuw asfalt konden worden opgevuld. De kleine gaten zijn nu opgevuld met beton. De grote gaten zijn uitgezaagd, waarna het asfalt is afgegraven en afgevoerd. De gaten zijn met klinkers opgevuld. Omdat het college van kerkrentmeesters samen met de woningbouwstichting een aantal jaren geleden een intentieverklaring voor overname heeft getekend, wordt voorlopig minimaal geld gespendeerd aan het parkeerterrein. Als de woningbouwstichting gaat bouwen, wordt over het parkeerterrein een weg aangelegd. Op kosten van de woningbouwstichting wordt het parkeerterrein dan gerenoveerd. Door de crisis is er tot dusver niet gebouwd door de woningbouwstichting.

Verjaardagsfonds en energie

In het afgelopen jaar is de verlichting in de kerk bijna geheel vervangen door ledverlichting. In de eerste week van 2016 zijn zes nieuwe radiatoren met thermostaatkraan geplaatst. De oude radiotoren hadden een slechte warmteoverdracht. Beide investeringen zijn uit het verjaardagsfonds gefinancierd. Deze uitgave willen we terugverdienen op de energiekosten.

Een ieder weet dat we op deze aarde moeten passen, we zuinig moeten omgaan met energie en dat de temperatuur op de aarde niet teveel mag stijgen. Op de klimaattop in Parijs (november 2015) zijn afspraken gemaakt over de CO2-uitstoot. In de komende tijd gaan we onderzoeken wat het gaat kosten om de kerk grotendeels zelfvoorzienend te maken. Dat wil zeggen: wat moeten we investeren om zo weinig mogelijk energie af te nemen die wordt opgewekt door olie en gas. Om zo de CO2-uitstoot tegen te gaan.

De gelden hiervoor worden ook grotendeels uit het verjaardagsfonds gehaald. Maar er kunnen uiteraard ook speciaal donaties worden gedaan, speciaal voor dit doel. Als rentmeesters van deze aarde heeft de kerk specifiek het doel hier zuinig mee om te gaan. Wij zijn enkel doorgevers naar ons nageslacht.

Met vriendelijke groet,
College van Kerkrentmeesters

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow