Cursus ‘Op weg met een vluchteling’ in Drachten

Cursus ‘Op weg met een vluchteling’ in Drachten

In Drachten is een asielzoekerscentrum (azc) waar plek is voor zo’n 600 vluchtelingen. Een deel van deze vluchtelingen zijn alleenstaande minderjarige jongeren. Veel van deze vluchtelingen komen graag in contact met Nederlanders. Gave stimuleert deze contacten en organiseert daarom de cursus ‘Op weg met een vluchteling’. De cursus bestaat uit drie avonden en begint op donderdagavond 1 november. Tijdens deze avonden komen thema’s aan bod zoals de reis en het geloof van de vluchteling en de omgang met vluchtelingen.

Deze cursus traint christenen om Gods liefde voor asielzoekers handen en voeten te geven. Voor zowel voor mensen die al in contact zijn als voor mensen die (nog) niet in contact zijn met de vluchtelingen is de cursus interessant. U bent van harte welkom!

Data: donderdag 1, 15 en 29 november 2018.
Locatie: GVK De Hoeksteen, Middelwyk 148, 9202 GV Drachten
Tijd: Van 19:45 tot 22:00.
Kosten: Na afloop krijgen deelnemers de vraag hoeveel de cursus hen waard is (waardebepalingen achteraf). Richtbedrag is 40 euro (inclusief cursusmap van 12,50 euro).

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow